Trädfällning / Stubbfräsning

Olika alternativ: 

  • Endast fäller träd. (ni tar hand om resten)
  • Fäller och kvistar upp.
  • Fäller, kvistar och sågar upp till ved -om ni själva vill ha veden (vi tar med oss riset)
  • Vi kan även göra allt, -fälla och forsla bort.
  • Fräsa bort stubbar.